Výsledky vyšetření

Vydávání výsledků

Výsledky vyšetření vydáváme buď zabezpečenou elektronickou cestou, anebo alternativně faxem či poštovní zásilkou. Pokud zákazník vyžaduje předběžný výsledek vyšetření v kratším čase, bude mu zaslán elektronicky. I v tomto případě je možné využít možnosti doručení faxem či poštou. Případné další upřesňující informace najdete v naší Laboratorní příručce.

Hlášení výsledků v kritických intervalech

Patologické nálezy u vyšetření v rozsahu a hodnotách uvedených v kapitole 9. "Hodnoty hlášené ošetřujícímu lékaři" Laboratorní příručky, se odesílajícímu lékaři (případně jeho sestře) po jejich osobní identifikaci, sdělí telefonicky v co nejkratší době po schválení výsledku vyšetření VŠ pracovníkem. Tato skutečnost musí být rovněž poznamenána ve výsledkovém listu. O nahlášení výsledku se provede zápis do LIS.

Opakovaná a dodatečná vyšetření

Dodatečná a opakovaná vyšetření u vzorků převzatých do laboratoře, se provádí jen v případě, že provedení vyšetření umožňuje stabilita analytu v BM. V případě, že je překročena stabilita, pracovník laboratoře informuje zákazníka o skutečnosti, že vyšetření není možné provést.

Předávání výsledků pacientům

Výsledkové zprávy jsou doručeny přímo ordinujícímu lékaři. Pacientům, kteří mají žádanku vystavenou lékařem, se výsledky až na opodstatněné výjimky nevydávají. Výjimky:
  • Na žádance je lékařem písemně s podpisem uvedeno, že si zprávu osobně vyzvedne pacient a jak bude identifikován.
  • Pokud na žádance chybí slovo "osobně", pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, zda lze výsledkovou zprávu pacientovi vydat.
  • Pacient (zákonný zástupce) se při převzetí výsledkové zprávy prokazuje průkazem totožnosti.

Pacienti samoplátci

Pacientům (zákonným zástupcům) „samoplátcům“ jsou výsledky vydávány osobně - po předložení průkazu totožnosti. Případně zaslány poštou na adresu uvedenou samoplátcem.
Ve všech případech, kdy byly splněny uvedené podmínky, se výsledková zpráva vydává v zalepené obálce. V poznámce výsledkového listu je uvedena věta: „Interpretaci výsledků v této zprávě vždy konzultujte s Vaším ošetřujícím lékařem.“

Pracoviště Brno-Štýřice

AKI, spol. s r.o.
ul. Vinohrady 8,
639 00 Brno

Otevírací doba:
PO - ČT od 7:00 do 19.30
PÁ od 7:00 do 14.00

Objednejte se předem:
+420 543 244 970

Pracoviště Brno-Líšeň

AKI, spol. s r.o.
Poliklinika Horníkova 34,
628 00 Brno

Otevírací doba:
Po: 10:00 - 18:00
Út: 7:30 - 14:30
St: 7:30 - 15:00
Čt: 7:30 - 14:30
Pá: 7:30 - 12:00

Ve dnech 3.8. až 14.8. dovolená

Objednejte se předem:
+420 544 134 230
Chcete dostávat novinky
e-mailem?

© Všechna práva vyhrazena AKI, spol. s r.o. | Vinohrady 8 | CZ-639 00 Brno
+420 543 244 970 | +420 603 418 336 | fax +420 543 244 969

CREATED BY